dijous, 25 de gener del 2024

Gener 2024: Concert de cap d'any i Reunió ordinaria de socis

14/01/2024 Diumenge 14 de gener a les 6 de la tarda a la Societat Nova la Coral del Centre excursionista del Penedès ens oferirà el Concert de Cap d'Any amb:
- Directora: Imma Vinyes
- Piano: Oriol Sanz
- Bateria: Kim Molina
Preu socis: gratuït
Preu no soci: 5€  


20/01/2024 Dissabte 20 de gener reunió ordinaria de socis a les 9 del vespre per tractar els següents punts:
1er Lectura i aprovació de l'acta anterior
2on Estat de comptes de l'any 2023
3er Informació general de les activitats
4rt Altes i baixes de socis
5è Canvi de cafeters
6è Renovació parcial de junta
7è Precs i preguntes.