dilluns, 29 de març del 2021

Març 2021: La Societat Nova de Banyeres del Penedès ha cedit la seva documentació històrica a la Generalitat de Catalunya

29/03/2021 El gener de 2021 es va formalitzar el contracte en comodat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Societat Nova de Banyeres del Penedès, pel qual l’entitat ha cedit la seva documentació històrica a la Generalitat que es troba dipositada a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.

  El seu fons documental  té un gran interès històric. Banyeres del Penedès té un passat associatiu molt important i la Societat Nova és l’única associació que contínua en actiu. Va ser fundada el 18 de març de 1925 com una entitat recreativa i una mutualitat d’assegurances de malalties. La seva primera seu estava al carrer Nou, número 18. El 12 de febrer de 1933 es va inaugurar un nou local al carrer García Hernández, número 17, actual carrer Albert Santó.

Aquest fons està format per documents essencials de l’associació que abraça de 1925 a 2020. Hi trobem els estatuts, els reglaments, les actes de les juntes, la correspondència, els documents comptables, les activitats, els cartells, la gestió del cinema, etc. Així, per exemple, es conserven els documents que permeten conèixer la història del cinema al poble. El 12 de març de 1950, la parròquia i la Societat Nova van acordar adquirir una màquina per projectar cinema “moral”  al local parroquial. El 18 de desembre de 1967 s’acordà que el cine parroquial de Banyeres fos cedit a la Societat Nova i que el capellà del poble sempre formés part de la Junta Directiva de l’entitat, com a vocal, per vetllar per la moralitat de les projeccions.  

Finalment, destaquem la col·lecció de la revista El Cérvol, publicació de l’entitat, que abraça de 1965 a 1985 i de 1987 a 2020.  

L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha finalitzat l’inventari d’aquest fons, de 131 unitats documentals, que és consultable a internet al Portal Arxius en línia.

Mes info a la web de la Generalitat de Catalunya:

https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_penedes/detall/Comodat-Societat-Nova-de-Banyeres 

dimecres, 24 de març del 2021

Març 2021: Otorgada la subvenció de la Diputació

24/03/2021 La Diputació de Tarragona ha concedit a la Societat Nova una subvenció per import de 1.000,00 euros per fer front a despeses de funcionament durant l’any 2020.

L’any 2020 la Diputació de Tarragona va obrir una convocatòria de subvencions destinades a entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per a activitats d’aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. L’objecte de la convocatòria era regular la concessió de subvencions per a actuacions destinades a finançar les despeses per activitats culturals i per activitats esportives de caràcter extraordinari, ja  realitzades, pendents de realitzar o per despeses realitzades sense haver pogut celebrar l’activitat com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública  ocasionada per la COVID-19; així com també despeses destinades a cobrir el dèficit derivat dels diferents graus d’ocupació permesos en les activitats a realitzar, en les diverses etapes de desescalada.